HomeScorpion Tailed River Cruise Activities


     
               เชิญพบกับเราเร็วๆนี้

                  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 
กิจกรรมในอดีต ของเรือหางแมงป่อง
14 มกราคม 2560 รอบ15.00น.เรือหางแมงป่องล่องแม่ปิง

จัดกิจกรรมวันเด็ก ล่องเรือฟรี! 

เชิญชวนผู้ปกครองนำลูกหลาน มาล่องเรือหางแมงป่อง ฟรี!เพื่อเด็กๆจะได้รู้จักและสัมผัสกับสายน้ำปิง แม่น้ำสายแรกของประเทศไทย เชิญนะค่ะ

 

 วันที่ 26พฤศจิกายน 2557 ได้รับรางวัลมาตรฐานเรือท่องเที่ยวจาก รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวประจำประเทศออสเตรเลีย ที่ให้การสนับสนุนเรือหางแมงป่อง

ขอขอบคุณ น้องกบ ว่าน ปาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ ให้เกียรติเรือหางแมงป่อง มาถ่ายทำวีดีโอ ในโครงการ พัฒนาระบบบูรณาการบริหารจัดการขนส่งและโลจิสติกเพื่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยระบบสารสนเทศ ประจำปี 2556

ขอขอบคุณ ที่ การท่องเที่ยวไทย ประจำประเทศออสเตรเลีย สนับสนุนให้การประชาสัมพันธ์ ในประเทสออสเตรเลีย