Homeเรือหางแมงป่องล่องแม่ปิง : เป็นการล่องเรือหางแมงป่อง ย้อนรอย แม่ปิงเชิงความรู้ เป็นการท่องเที่ยวเชิง
                                          อนุรักษ์
       เริ่มต้นลงเรือหางแมงป่องหน้าวัดศรีโขง ล่องแม่ปิงลงใต้ผ่านคุ้มเจดีย์กิ่วเคยเป็นคุ้มพระชายาดารารัศมี, คุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ, ตลาดต้นลำใย, วัดเกตการาม, ท่าวัดเกต ชุมชนชาวเรือหางแมงป่องในอดีต, ท่าช้าง บริษัทต่างชาติที่ได้สัมปทานป่าไม้, ไปรษณีย์แห่งแรกของเชียงใหม่, สะพานนวรัฐ, โบสถ์คริต์แห่งแรกของเชียงใหม่, ภัสตราคารจีนแห่งแรกของเชียงใหม่, สะพานเหล็ก, กรมป่าไม้แห่งแรกของเชียงใหม่แล้ววกกลับล่องขึ้นเหนือตามเส้นทางเดิม ตลอดเส้นทางล่องเรือหางแมงป่อง มีพิธีกรบรรยายในเรือ พร้อมรูปโบราณและเครื่องมือจับสัตว์น้ำต่างๆตามแบบภูมิปัญญาชาวเมืองเหนือ
       นักท่องเที่ยวจะได้ทั้งเรื่องราวในอดีตทั้งภาษาโบราณต่างๆที่ใช้กันมาแต่ไม่รู้ความหมาย เช่น "กันท่า" " ไม่เข้าท่า" ฯลฯ และชมทัศนีย์ภาพที่ยังคงสภาพดิบๆดังเดิมของสายน้ำปิง
       แวะจอดพักอิริยาบถรับประทานของว่างข้าวเหนียวมะม่วงและน้ำผลไม้ ณ สวนส่วนตัว ได้เวลาสมควรล่องเรือกลับที่ท่าเรือหางแมงป่องหน้าวัดศรีโขง ใช้เวลาล่องแต่ละรอบประมาณ 1.30 ช.ม.
เรือจะล่องเป็นรอบๆ เริ่มตั้งแต่ 9.00 น., 11.00 น., 13.00 น., 15.00 น. และ 16.30 น.


นำท่านย้อนยุคสู่เชียงใหม่ โดยเรือหางแมงป่องที่เคยใช้สัญจรไปตามลำน้ำปิง ในอดีต
เรือหางแมงป่อง
       ในอดีตเรือหางแมงป่อง ใช้เป็นเรือพระที่นั่งของเจ้านายฝ่ายเหนือ ภายหลังเปลื่ยนการปกครอง เรือหางแมงป่องใช้เป็นเรือขนส่งสินค้าล่องแม่ปิง เชื่อมเส้นทางระหว่างภาคเหนือกับกรุงเทพมหานครเป็นเวลายาวนาน และสิ้นสุดลงเมื่อมีรถไฟเชื่อมมาถึงเชียงใหม่
       วันนี้เรือหางแมงป่องได้กลับคืนมาสู่ลำแม่ปิงอีกครั้ง นำนักท่องเที่ยวล่องแม่น้ำปิง สายน้ำสายแรกของประเทศไทยต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา
ผู้รื้นฟื้นเรือหางแมงป่องกลับมาในยุคปัจจุบัน
       การจากศึกษา ของ ส่งศรี วงษ์เวช ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี2544 ได้เกิดวิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำปิง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงแม่ปิง จึงคิดสร้างเรือที่รูปแบบที่ไม่เหมือนใคร ดังนั้นจึงเกิดจินตนาในการต่อเรือ จากกะลามะพร้าวที่มีแมงป่องชูหางขึ้น และบังเอิญที่ไปคล้ายกับเรือหางแมงป่องสมัยก่อน หลังจากที่เราทั้งสอง มี่ และ คุณสมัคร คู่ชีวิต ได้ตะร่อนหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรือหางแมงป่อง ทุกพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงตัวแม่น้ำปิงได้ และพื้นที่ที่เรือหางแมงป่องเคยล่องผ่าน จากเหนือสุด ต้นกำเนิดแม่น้ำสายนี้ จนถึง ใต้ จังหวัดตาก เขื่อนภูมิพล ได้พบและสัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของประวัติศาสตร์และผู้คนในสมัยก่อน ที่มีความผูกพันธ์กับเรือหางแมงป่องและสายน้ำปิง และที่น่าทึงไปกว่านั้น ได้พบภูมิปัญญาของท้องถิ่นเหนือ ที่ความชาญฉลาดในวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ที่ อิงแอบกับสายน้ำปิงและธรรมชาติอย่างกลมกลืน โดยไม่ทำลายธรรมชาติที่พวกเขาอยู่ เราทั้งสองตระหนักยิ่งการอนุรักษ์ของเรา ซึ่งเป็นการสวนกระแสค่านิยมใหม่ๆจากตะวันตก ละทิ้งประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่ที่อิงแอบกับธรรมชาต
       ด้วยความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวและหนักแน่น จึงฟื้นเรือชื่อว่า เรือหางแมงป่อง กลับคืนมาล่องแม่ปิง เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเรือหางแมงป่อง กลับมาอีกครั้ง และมุ่งมั่นที่จะสืบทอด เรือหางแมงป่องล่องแม่ปิง ให้อยู่คู่กับชาวเชียงใหม่และสายน้ำปิงตราบนานเท่านาน ด้วยจิตและวิญญาณอันแกร่งกล้า    
       เรือหางแมงป่องล่องแม่ปิงตระหนักอย่างยิ่ง ในการอนุรักษ์สายน้ำปิง เรือหางแมงป่องต้องทำให้แม่น้ำปิง ซึ่งเป็นหัวใจของชาวเชียงใหม่สะอาด ปลอดมลภาวะ และไม่สร้างปัญหาด้านเสียงด้วย เนื่องจากเครื่องยนต์ของเรือหางแมงป่องใช้เครื่องเบนซิน ซึ่งเครื่องเบนซินมีมลภาวะต่อแม่น้ำน้อยมาก และเสียงเงียบไม่เป็นที่รบกวนของชาวบ้าน ทั้งสองฝั่งแม่น้ำปิง เรือทั่วไปนำน้ำในแม่น้ำขึ้นมาหล่อเย็นในเครื่อง น้ำที่ออกมาจากเครื่องนั้นกลายเป็นน้ำร้อน ซึ่งจะทำลายชีวิตสัตว์น้ำ แต่เรือหางแมงป่องนี้ใช้หม้อน้ำเหมือนรถยนต์ ฉะนั้นจะไม่มีมลภาวะต่อแม่น้ำใดๆเลย น้ำมันที่หลุดร่วงหรือเล็ดลอดตามน้ำในเครื่องสู่แม่น้ำแทบไม่มีเลย บนเรือหางแมงป่อง ไม่ทำห้องน้ำจึงไม่มีการทิ้งขับถ่ายลงน้ำ เหตุผลเรือหางแมงป่องอยู่ ณ. กิโลเมตรแรกของแม่น้ำปิงซึ่งเป็นแม่น้ำสายแรกของประเทศไทยที่จะไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยา หากต้นน้ำไม่มีการอนุรักษ์แล้วไซ้ ผู้ที่อยู่ปลายน้ำ (แม่น้ำเจ้าพระยา) จะใช้สอยน้ำสภาพอย่างไร?
โปรดระวัง!! เรือลอกเลียนแบบซึ่งไม่มีคุณภาพ ดูแผนที่จาก Google Maps
แผนที่ล่องเรือหางแมงป่องล่องแม่ปิง
       เริ่มต้นลงเรือที่ท่าเรือหางแมงป่อง หน้าวัดศรีโขง ล่องลงใต้ผ่านคุ้มเจดีย์กิ่วเคยเป็นคุ้มพระชายาดารารัศมี, คุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ, ตลาดต้นลำใย, วัดเกตการาม, ท่าวัดเกตชุมชนชาวเรือหางแมงป่องในอดีต, ท่าช้าง บริษัทต่างชาติที่ได้สัมปทานป่าไม้, ไปรษณีย์แห่งแรกของเชียงใหม่, สะพานนวรัฐ, โบสถ์คริต์แห่งแรกของเชียงใหม่, ภัตตาคารจีนแห่งแรกของเชียงใหม่, สะพานเหล็ก, กรมป่าไม้แห่งแรกของเชียงใหม่แล้ววกกลับล่องขึ้นเหนือตามเส้นทางเดิม ตลอดเส้นทางพิธีกรพากษ์ในเรือ พร้อมรูปโบราณและเครื่องมือจับสัตว์น้ำต่างๆตามแบบภูมิปัญญาชาวเมืองเหนือ พร้อมทั้งที่มาของภาษาไทยโบราณ เช่น กันท่า เสียท่า มาจากไหน นัก ท่องเที่ยวจะได้ทั้งเรื่องราวในอดีตและชมทัศนีย์ภาพที่ยังคงสภาพดิบๆ ดังเดิมของสายน้ำปิง
       แวะจอดพักอิริยาบถรับประทานของว่างข้าวเหนียวมะม่วงและน้ำผลไม้ ณ สวนส่วนตัวได้เวลาสมควรล่องเรือกลับที่ท่าศรีโขง ใช้เวลาล่องแต่ละรอบประมาณชั่วโมงครึ่ง
เรือจะล่องเป็นรอบๆ เริ่มตั้งแต่ 9.00 น., 11.00 น.,13.00 น., 15.00 น. และ 16.30 น.
จองขั้นต่ำ 2 คน ราคาคนละ 500 บาท
กรุณาตรวจสอบรอบเรือได้ที่นี่
* ถ้าท่านพักโรงแรมใน(ตัวเมือง ,คูเมือง,ท่าแพ,)กรุณาเช๊คค่ารถก่อน
คิดค่ารถรับท่านละ 40 บาท ต่อท่านต่อเที่ยว
เรือจอดที่ท่าหน้าวัดศรีโขงฝั่งเดียงกับคอนโดริมปิง หรือฝั่งตรงข้ามเทศบาลเชียงใหม่ ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต เลยสะพานนครพิงค์
*** ขอย้ำว่าเรือหางแมงป่องมีบริการที่นี่(ท่าหน้าวัดศรีโขง) ที่เดียวเท่านั้นในประเทศไทย ***
ติดต่อได้ตลอด24 ชั่วโมง ที่ โทร. 081-9609398
Fax. +66(0)53 245888
http://www.scorpiontailedrivercruise.com
E-mail: scorpionrivercruise@gmail.com