Homeเรือหางแมงป่อง        
                                                    

      
 ในอดีต เรือหางแมงป่อง

     เรือหางแมงป่อง เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ สั้นๆบางช่วงก็จะร้างลาจากล้านนา กลายเป็นตำนานเรือหางแมงป่อง
    และเมื่อประมาณ 350 ปี ทีผ่านมา เป็นเรือที่ใช้สำหรับเจ้านายฝ่ายเหนือ เพื่อวิ่งล่องไปเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับหัวเมืองต่างๆ ระหว่างเมืองล้านนา ติดต่อเชื่อมกันกับเมืองมะละแหม่ง เขตเชื่อมกับชายแดนพม่า และล่องใต้ ไปเมืองอโยธยา ถึงบางกอก
 
พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่7
ซึ่งในรัชสมัยท่าน มีเรือแม่แปะ ใช้ทรงงานมากที่สุด 

   
  ภายหลังการเปลื่ยนแปลงการปกครอง เรือแม่แปะ ได้เปลี่ยนมือ มาเป็นคหบดี,เจ้าสัว และพ่อค้าวานิส เรือหางแมงป่อง จึงใช้เป็นเรือขนสินค้า เชื่อมเส้นทางระหว่างภาคเหนือ กับบางกอก เป็นเวลาช่วงหนึ่ง

    และสิ้นสุดกลายเป็นตำนานเรือแม่แปะอีกยุค เมื่อมีรถไฟจากบางกอก เชื่อมมาถึงเชียงใหม่ จนต้องจมเรือทิ้ง เนื่องจากหมดยุค เพราะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้

ผู้รื้อฟื้นเรือหางแมงป่อง ยุคต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

    ในปี พ.ศ.2544 จากการศึกษา ของ น.ส. ส่งศรี วงษ์เวช ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง "รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำปิง"
   โดยได้ตะรอนหาข้อมูลเชิงลึก ของทุกๆพื้นที่ ที่จะสามารถเข้าถึงตัวแม่น้ำปิงได้ และพื้นที่ ที่เรือสมัยก่อนเคยล่องผ่าน จากเหนือสุด ของต้นกำเนิดสายน้ำปิง จนถึงใต้ จังหวัดตาก เขื่อนภูมิพล ได้พบและสัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของประวัติศาสตร์และผู้คนสมัยก่อน ที่มีความผูกพันธ์กับสายน้ำปิงและที่น่าทึ่งไปกว่านั้น ได้พบภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของผู้คนท้องถิ่นเมืองเหนือ ในการใช้วิถีชีวิตของความเป็นอยู่ ที่อิงแอบกับสายน้ำปิงและธรรมชาติอย่างกลมกลืน โดยไม่ทำลายธรรมชาติที่พวกเขาอยู่อิงอาศัย

   ทำให้ได้เห็นแล้วรักและผูกพันธ์ ทำให้เราทั้งสองเกิดความตระหนักยิ่งในการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นการสวนกระแสค่านิยมใหม่ๆจากชาติตะวันตก ละทิ้งประวัติศาสตร์รากเง้าดั้งเดิม และความเป็นอยู่ที่อิงแอบกับธรรมชาติ ไม่กล่าวโทษตนเอง แต่มักจะไปกล่าวโทษว่าธรรมชาติทำลายตน

    ด้วยความตั้งมั่น และด้วยใจที่หนักแน่น และนำวิทยานิพนธ์ฉบับบที่ได้ศึกษานั้น มาใช้ได้จริงเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแม่น้ำได้ทุกจุดของแม่น้ำปิง จึงคิดจะต่อเรือ แต่ตัวเรือนั้นต้องไม่เหมือนใคร และสามารถวิ่งล่องได้จริง 
      วันหนึ่งระหว่างเดินสำรวจ สองฝั่งแม่น้ำปิง ได้พบเห็น กลามะพร้าวลอยน้ำ และมีแมงป่องเกาะบนกลามะพร้าวนั้น จึงเกิดเป็นจินตนาการในการต่อเรือ และตั้งชื่อเรือที่ต่อขึ้นมาว่า "เรือหางแมงป่องล่องแม่ปิง"
     แต่บังเอิญ ไปคลายกับเรือโบราณของเชียงใหม่ เรียกว่า "เรือแม่แปะ" ที่มีหางเรือชูขึ้นฟ้า เหมือนแมงป่องชูหาง จึงได้ค้นคว้า ศึกษาเพิ่มเติม
      เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนสองฝั่งแม่น้ำปิง และเพื่อฟื้นคืนชีพ ของ"เรือแม่แปะ" "เรือหางแมงป่อง"กลับมาสู่อ้อมกอดของแม่ปิงอีกครั้ง ในภาระกิจต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ให้รู้จักคุณค่าของเมืองเชี 
  โดยการสนับสนุนที่ดี ของ คู่ชีวิต นาย สมัคร เหล่าสถิรวงค์
  อันเป็นประโยชน์ต่อวงการท่องเที่ยว ของเมืองเชียงใหม่ จึงได้บรรจุเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวริมสองฝั่งแม่น้ำปิง เป็นการท่่่่่่่่่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นเอง
  เรือหางแมงป่องยุคล่าสุด จึงมีภาระกิจ ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เชียงใหม่ เรื่อยมา
บรรยายโดย "อาจารย์ติงต๋อง"ผู้มีลูกเล่นสนุกสนาน นักท่องเที่ยวจะได้ทั้งความรู้และมุกตลกของอาจารย์ จนเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ได้มีสื่อต่างๆ ทีวีช่องต่างๆ หนังสือแนะนำการท่องเที่ยวต่างๆ นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวต่างๆ และสื่อออนไลน์ต่างๆ ในหลายประเทศ ได้พากันนำเสนอ เรือหางแมงป่องจึงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทำให้ได้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ จากปากต่อปาก มาให้กำลังใจที่ดีเสมอมา และมีโอกาสได้ต้อนรับแขกวีไอพี หลายๆท่าน


   จนกระทั้งปี พ.ศ. 2560 อาจารย์ติงต๋องมีอายุมากแล้ว ด้วยวัย 70ปีกว่าๆ สังขารเริ่มทอถอย ถึงเวลาที่จะหยุดพัก ให้เวลาปั้นปลายชีวิต บ้าง
   จึงยุติกิจการ ล่องเรือหางแมงป่อง เหลือไว้เป็นเพียงตำนานเรือหางแมงป่อง อีกยุคหนึ่ง
   แต่เรื่องราวอันทรงคุณค่าของเรือหางแมงป่อง มิใช่จะหายไปกับอายุไขของผู้รื้นฟื้นเรือหางแมงป่องเพียงแค่นี้

    เราชาวเรือหางแมงป่อง โดย นายสมัคร เหล่าสถิรวงค์ และ นางส่งศรี วงษ์เวช ได้ร่วมกับทาง วัดพระนอนหนองผื่ง สร้างพิพิธภัณฑ์เรือหางแมงป่อง พิพิธภัณฑ์ย่อมๆ ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา ทั้งเยาวชน และแขกบ้านแขกเมืองเชียงใหม่ที่สนใจ ไว้ที่
    วัดพระนอนหนองผึ่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ สืบต่อไป
 

   
รางวัลมาตราฐานเรือท่องเที่ยว 2017 จาก ท่านรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา 10ส.ค60
รางวัลสุดท้าย ของเรือหางแมงป่อง ก่อน ทิ้งเป็นตำนานเรือหางแมงป่อง

         รางวัลจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก

  แต่..นับต่อนี้ไป คุณสมัคร และ มี่ จะเก็บเรี่องราวอันทรงคุณค่านี้ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบไป ในพิพิธภัณฑ์เรือหางแมงป่อง ที่วัดพระนอนหนองผึ่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ คาดว่าจะเปิดให้เยื่ยมชมได้ ประมาณต้นไป 2561 เชิญติดความคืบหน้ากันต่อไป
 ติดต่อกันได้ที่ อีเมลล์ด้านล่างนี้ครับ

  เชิญเยื่ยมชม หน้าเพจใหม่ "แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว "


สอบถามรายระเอียดได้ที่ e-mail: scorpionrivercruise@gmail.com

⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓


....พบกับเราได้ที่นี่เท่านั้นที่เดียวในโลก 

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รับรางวัลมาตฐานเรือท่องเที่ยวจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 

 

 

  
เรือหางแมงป่องคืนกำไรสู่สังคม
กิจกรรมเพื่อสังคม
      

ติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่www.facebook/scorpiontailedboat
อีเมล์ :scorpionrivercruise@gmail.com

ค้นหาที่อยู่ เรือหางแมงป่อง ได้ที่นี่ค่ะ